Street Krav Maga Mehrstein Home

INSTRUKTORZY

Adrian Mehrstein

adrian

Instruktor Krav Maga, twórca własnego systemu pod nazwą Street Krav Maga Mehrstein. Aktualnie szkoli tych o których pisać nie możemy. Od dziecka związany ze sportami walki zaczynając od boksu , który trenował pod okiem ojca , zawodnika KS Gwardia Wrocław . Następnie zajął się Karate – Do Goju-Ryu – uzyskał stopień 1 Dan. Były żołnierz sił Powietrzno-Desantowych. Podczas służby zdobywał doświadczenie w warunkach bojowych. Zajmował się ochroną VIP-ów rozwijając się w systemie Krav Maga m.in w Izraelu, Austrii, Niemczech, Francji i Belgii. Opanował system Krav Maga pod okiem światowych liderów Krav Maga m.in. Amnon Maor, Richard Douieb, Adrian Valman, Guy Rafaeli, Yaron Hanover.

Odbył m.in. cykl Szkoleń Krav Maga Maor w Niemczech, Austrii, uczestniczył w seminariach F.E.K.M u Richarda Douieb w Paryżu, Strasbourgu oraz Liege. Pod okiem Richarda Douieb ukończył też kurs instruktorski.

 • Instruktor Military Krav Maga; Martial Arts Association-International

 • Instruktor Israel Combat System

 • Instruktor Samoobrony; Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

 • Instruktor Izraelskiego Systemu Obronnego Krav Maga o profilach : wojskowy, policyjny, ochrona, samoobrona cywilna ; Polska Federacja Sportu Powszechnego

 • Instruktor Kick-Boxingu; Gilbert Ballantine the Bullterrier

 • Instruktor World Krav Maga & Kapap Federation

 • Instruktor World Krav Maga Association

 • Instruktor Krav Maga Security; Krav Maga Israeli Self Defense of the Martial Arts Association

 • Instruktora z zakresu bezpieczeństwa osobistego i ochrony personalnej; International Security Service

 • Instruktor walki nożem; International Self Defense Association

 • Instruktor walki kubotanem; International Self Defense Association

 • 1 dan Karate – Do Goju-Ryu

 • 2 dan Poland Martial Arts Academy

 • 2 dan International Self Defense Association

 • Trener personalny

 • Ukończony kurs detektywistyczny

Leszek Mróz ( Środa Śląska)

mroz

Urodzony 17.03.1966 . Od wielu lat związany ze szkołą SKMM. Posiada stopień I DAN SKMM oraz stopień Full Instructor Street Krav Maga Mehrstein. Odbył wiele szkoleń m.in. z zakresu : technik obrony przed atakami nożem ,obrony przed atakiem nożem i szantażami z bronią krótką , obrony przed przed agresją w klubie nocnym , seminarium Mejiro Style -Dutch Thai Boxing. Obecnie prowadzi sekcję SKMM w Środzie Śląskiej.

Leszek Mróz ukończył Wyższą Szkołę Medyczna w Legnicy na kierunku ratownictwo medyczne. Obecnie pracuje w Pogotowiu Ratunkowym Wrocław Oddział Środa Śląska na stanowisku ratownik medyczny. Osiągnięcia zawodowe : 1.Certyfikat udziału w V Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym 2.Certyfikat udziału w nagłych stanach zagrożenia życia.

FB: https://www.facebook.com/groups/551180775071517/

 

 

 Sylwester Potoczny ( Przeworsk, Kańczuga)

 

Instruktor  z  wieloletnim    doświadczeniem  w   sztukach ,sportach oraz  systemach  walki. Swoją  przygodę  ze  sztukami   walki  rozpoczął  od szkoły  podstawowej i  tam  szlifował  podstawy  karate . W  szkole  średniej   jednocześnie   trenował  karate   i    Ju – Jitsu .  Po  skończeniu  szkoły   trenował  wiele  lat  kick – boxing  i  dorywczo  Muay  – Thai  oraz  aikido i  combat  aikido . Trenując  te   style   jednocześnie  cały  czas  podwyższał   swoje  umiejętności  w  Ju- Jitsu .Po  zdobyciu  zawodowych  uprawnień  instruktorskich  przeszedł   szereg  szkoleń   z  Krav  – Maga  i  Kapap . Obecnie  stylami  wiodącymi  jest  Krav – Maga oraz  Ju-Jitsu .Będąc  Instruktorem szkolił się  jak  również sam  prowadził  zajęcia  w  wielu  krajach   takich  jak : Polska Niemcy , Szwecja ,Serbia,Litwa,Włochy,Słowacja,Czechy   Te  szkolenia jak  i  częste  wyjazdy   spowodowały  że obecnie jest  instruktorem kilku  federacji i  posiadaczem  kilku  czarnych  pasów .

 •    Full   Instructor  Street  Krav  Maga  Mehrstein

 •    I dan Street Krav Maga Mehrstein

 •   5  Dan  Ju – Jitsu – International Koryu  Bujutsu

 •   4  Dan  Combat   Aikido

 •   3  Dan  Alfa Team  Krav   Maga

 •   2 Dan Krav Maga – IPP Krav Maga International Association

 •   1 Dan  Karate  – Do

 •   Instruktor   Commando  Self  – Defense International

  Adam Pietrzykowski (Warszawa)

  Przez wiele lat był odpowiedzialny za bezpieczeństwo urzędników państwowych z możliwością użycia broni palnej. Pracował także przy ochronie VIP–ów oraz innych osób z życia publicznego.  15 lat trenował i szkolił z jujitsu. Następnie zajął się systemem Krav Maga; instruktor Krav Maga w Klubie Muay Thai Bullet .

  Posiada brązowy pas w jujitsu, który zdobył pod okiem Mistrza Tadeusza Miksy oraz czarny  pas Street Krav Maga Mehrstein.

 •    Trener personalny

 •    Full   Instructor  Street  Krav  Maga  Mehrstein

 •    I dan Street Krav Maga Mehrstein

 •  FB: https://www.facebook.com/groups/288122548310005/

Mateusz Chlebuś (Przeworsk, Przemyśl)

Czynny funkcjonariusz jednej ze służb mundurowych. Weteran działań poza granicami państwa. Doświadczony w boju. Trzykrotnie odznaczony przez Prezydenta RP a także wielokrotnie odznaczany m.in. tytułem honorowym za dokonanie czynu bojowego połączonego z ofiarnością i odwagą, medalem „Army Commendation Medal” który jest jednym z najwyższych amerykańskich odznaczeń nadawanych obcokrajowcom.
Ukończył studia magisterskie na WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej o kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne z dwoma specjalizacjami – służby ochrony bezpieczeństwa publicznego oraz zarządzanie kryzysowe. Ukończył także policealną szkołę pracowników ochrony zdobywając uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony.
Ze sztukami i systemami walki związany od 10 lat. Treningi zaczął od Karate, Kickboxing, MMA, Ju-Jitsu zdobywając stopnie uczniowskie wiążąc się ostatecznie z systemem walki Krav Maga który szlifował pod okiem trenerów z Polski a także Izraela i USA. Uzyskał stopień Instruktorski Street Krav Maga Mehrstein oraz czarny pas w systemie Street Krav Maga Mehrstein.

– Full Instructor Street Krav Maga Mehrstein

-I DAN Street Krav Maga Mehrstein

 -Assistant Instructor Military Krav Maga Mehrstein

-Instruktor strzelectwa sportowego z uprawnieniami państwowymi
-Instruktor strzelectwa bojowo-obronnego
-Instruktor TRX
-Instruktor Kettlebell
-Trener kulturystyki
-Technik ochrony fizycznej osób i mienia
-Kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego
-Ukończone szkolenie w zakresie wykonywania zadań kierownika do spraw bezpieczeństwa
-Ukończony kurs detektywistyczny
-Ukończone szkolenie w zakresie wykonywania zadań członka służby informacyjnej
-Ukończone szkolenie w zakresie wykonywania zadań członka służb porządkowych na imprezach masowych
-Kurs KPP z otrzymanym tytułem Ratownika
-Kurs taktycznego ratownictwa medycznego,
-Specjalistyczny kurs ratownika pola walki Combat Life Saver Army USA
-Ukończony kurs wspinaczki skalnej
-Ukończony kurs bezpiecznej pracy na wysokości z wykorzystaniem technik alpinistycznych
-Ukończony specjalistyczny kurs strzelecki „pistolet podstawowy” oraz „pistolet zaawansowany”
-Ukończone kursy strzeleckie II i III stopnia
-Ukończony specjalistyczny kurs strzelecki „Pistolet i Karabin”
-Ukończony kurs taktyki specjalnej
-Ukończony kurs SERE poziom B
Ukończone staże, seminaria oraz szkolenia:
-Zapobieganie sytuacjom zakładniczym
-Obrona przed szantażami bronią palną i walki nożem
-Walka nożem i pałką teleskopową
-Obrona przed szantażem i wykorzystanie broni palnej w walce
-Specjalistyczne szkolenie z zakresu posługiwania się pałką typu „Tonfa” oraz „Pałką teleskopową”
-Szkolenie z technik interwencyjnych
-Specjalistyczne szkolenie taktyka i techniki interwencji wraz z elementami ratownictwa medycznego
-Specjalistyczne szkolenie prowadzone przez 11- krotnego mistrza świata Frenky „The Flash” Pawlak
-Seminarium technik interwencji i samoobrony służb mundurowych

FB:  https://www.facebook.com/groups/219988628538323/

 

Dominik Rut (Rzeszów, Przemyśl)

Czynny funkcjonariusz jednej ze służb mundurowych. Weteran działań poza granicami państwa. Doświadczony w boju. Wielokrotnie odznaczany. Ze  sztukami  i  systemami  walki  związany  od  9  lat.  Treningi  zaczął  od  Karate
Tradycyjnego, Boks, Krav Maga. Posiada pierwszy stopień SKMM (assistant instructor).
– Assistant Instructor Street Krav Maga Mehrstein
– Instruktor strzelectwa
– Instruktor dyscypliny sportu – wspinaczka skałkowa z uprawnieniami państwowymi
Ukończone staże, seminaria oraz szkolenia:
– Zapobieganie sytuacjom zakładniczym
– Obrona przed szantażami bronią palną i walki nożem
– Walka nożem i pałką teleskopową
– Szkolenie z technik interwencyjnych
– Warsztaty Taktyczno – Ogniowe Służb Mundurowych
– Szkolenie z zakresu walki na pojazdach
– Kurs strzelectwa obronnego
– Combat Breacher Course
– Seminarium technik interwencji i samoobrony służb mundurowych

Jacek Jabłoński (Wrocław)

jacek

Ukończył studia licencjackie na Uniwersytecie Wrocławskim – kierunek Bezpieczeństwo Narodowe. Na chwilę obecną kończy studia magisterskie na Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Pracuje w Centrum Powiadamiania Ratunkowego wchodzącego w skład wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Posiada pierwszy stopień instruktorski SKMM (assistant instructor) oraz uprawnienia trenera personalnego. Na swoim koncie ma szereg odbytych staży m.in. z zakresu walki w ciasnych pomieszczeniach (CQB) i zabezpieczenia broni przed zabraniem, obrony przed atakiem nożem i szantażami z bronią krótką.

 

 

 

 

Wymienieni na stronie Instruktorzy są jedynymi afiliowanymi w Polsce osobami mogącymi posługiwać się logiem i marką Street Krav Maga Mehrstein.

Ewentualne informacje o pozostałych osobach posiadających w Polsce stopnie mistrzowskie  I dan  w systemie SKMM są do potwierdzenia mailowo.